لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

TS.80.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

TS.50.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

TS.30.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

TS.20.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

AR-DR-50

(0) نظر

خشک کن

خشك كن البسه در ظرفيت هاي 25 ، 30 و 50 كيلويي - گازي ، برقي و يا بخاري - مجهز به ميكروسوئيچ درب - ترمومتر حرارتي - مجهز به دو عدد الكتروموتور مجزا جهت فن و چرخشگر سبد - توري مخصوص پرزگيري البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-DR-30

(0) نظر

خشک کن

خشك كن البسه در ظرفيت هاي 25 ، 30 و 50 كيلويي - گازي ، برقي و يا بخاري - مجهز به ميكروسوئيچ درب - ترمومتر حرارتي - مجهز به دو عدد الكتروموتور مجزا جهت فن و چرخشگر سبد - توري مخصوص پرزگيري البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-DR-25

(0) نظر

خشک کن

خشك كن البسه در ظرفيت هاي 25 ، 30 و 50 كيلويي - گازي ، برقي و يا بخاري - مجهز به ميكروسوئيچ درب - ترمومتر حرارتي - مجهز به دو عدد الكتروموتور مجزا جهت فن و چرخشگر سبد - توري مخصوص پرزگيري البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

DM 50

(0) نظر

خشک کن

تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

DM 30

(0) نظر

خشک کن

تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

TS.80.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

TS.50.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

TS.20.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

TS.30.MN

(0) نظر

خشک کن البسه طرح میله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

Medical 33

(0) نظر

ماشین خشک کن

<span> </span>
طبخ شمیم

سایر محصولات طبخ شمیم