وب سایت پایگاهی است مستقل، که به هیچ صنف یا تامین کننده محصولی وابستگی نداشته و هدف تامین نیازمندی های هتل داران در یک محیط مستقل می باشد. اطلاعات نمایش داده شده در این وب سایت صرفا جهت آگاهی است و تایید صحت آن بر عهده بازدیدکننده می باشد.