لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

AR-WM-70

(0) نظر

لباسشویی صنعتی توام آبگیر 70 کیلو گرم بدون قاب

- تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك - تمام استيل و نيمه استيل - تك فاز و سه فاز - مجهز به اينورتر - درب بزرگ جهت سهولت در بارگيري و تخليه البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-WM-C20

(0) نظر

لباسشویی صنعتی توام آبگیر 20 کیلویی طرح آدمیرال

تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك - تمام استيل و نيمه استيل - تك فاز و سه فاز -مجهز به اينورتر - درب بزرگ جهت سهولت در بارگيري و تخليه البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-WM-20

(0) نظر

لباسشویی صنعتی توام آبگیر 20 کیلو گرم بدون قاب

تمام استيل و نيمه استيل - تك فاز و سه فاز - مجهز به اينورتر - سيستم هاي تك فاز مجهز به الكتروموتور وسترن استراليا - سيستم هاي سه فاز مجهز به الكتروموتور دو دور ژن تبريز - مجهز به هيدرواستات سطح آب - مجهز به شير برقي ورود آب - درب بزرگ جهت سهولت در بارگيري و تخليه البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-WM-30

(0) نظر

لباسشویی صنعتی توام آبگیر 30 کیلو گرم بدون قاب

تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك - تمام استيل و نيمه استيل - تك فاز و سه فاز - درب بزرگ جهت سهولت در بارگيري و تخليه البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR-WM-40

(0) نظر

لباسشویی صنعتی توام آبگیر 40 کیلو گرم بدون قاب

تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك - تمام استيل و نيمه استيل - تك فاز و سه فاز - درب بزرگ جهت سهولت در بارگيري و تخليه البسه
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

WS.20.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.32.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.40.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.50.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.50.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.40.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

WS.50.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آمریکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.40.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آمریکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.32.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آمریکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.20.LN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژ طرح میلنور آمریکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.50.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.40.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.32.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

WS.20.MN

(0) نظر

ماشین لباسشویی سانتریفوژدار طرح میلنور آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال