لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

SS.40.MN

(0) نظر

آبگير سانتريفيوژ طرح ميله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

SS.20.MN

(0) نظر

آبگير سانتريفيوژ طرح ميله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

EX 20 K

(0) نظر

آبگير سانتريفوژ 20 کیلویی

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

EX 40 K

(0) نظر

آبگير سانتريفوژ 40 کیلویی

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

AR-CM-20

(0) نظر

آبگیر

مجهز به ميكروسوئيچ درب - قفل كن درب - تايمر زماني - تمام استيل
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR.CM.30

(0) نظر

آبگیر

مجهز به ميكروسوئيچ درب - قفل كن درب - تايمر زماني - تمام استيل
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

AR.CM.40

(0) نظر

آبگیر

مجهز به ميكروسوئيچ درب - قفل كن درب - تايمر زماني - تمام استيل
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

HE 20

(0) نظر

آبگیر سانتریفوژ

جهت آبگیری کامل البسه-تمام اتوماتیک با میکروسوییچ ایمنی-هزینه اپراتوری پایین
صنایع احمدی

سایر محصولات صنایع احمدی

HE 40

(0) نظر

آبگیر سانتریفوژ

جهت آبگیری کامل البسه-تمام اتوماتیک با میکروسوییچ ایمنی-هزینه اپراتوری پایین
صنایع احمدی

سایر محصولات صنایع احمدی

SS.40.MN

(0) نظر

آبگیر سانتریفوژ

جهت آبگیری کامل البسه-تمام اتوماتیک با میکروسوییچ ایمنی-هزینه اپراتوری پایین
کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

SS.20.MN

(0) نظر

آبگير سانتريفيوژ طرح ميله آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

Medical 34

(0) نظر

ماشین سانتریفوژ

طبخ شمیم

سایر محصولات طبخ شمیم