لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

DC.24.MN

(0) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

DC.18.MN

(0) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

DC.12.MN

(0) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

DC 24

(0) نظر

ماشین خشکشویی

سه مخزن،جداکننده آب و مواد،دستگاه تصفیه،سبد-مخازن-تصفیه کننده همشان از استیل می باشند
تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

DC 18

(0) نظر

ماشین خشکشویی

سه مخزن،جداکننده آب و مواد،دستگاه تصفیه،سبد-مخازن-تصفیه کننده همشان از استیل می باشن
تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

DC 12

(0) نظر

ماشین خشکشویی

سه مخزن،جداکننده آب و مواد،دستگاه تصفیه،سبد-مخازن-تصفیه کننده همشان از استیل می باشن
تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

(0) نظر

ماشین خشکشویی 12 کیلویی

نيمه اتوماتيك -تمام استيل-مجهز به تانك تصفيه ، فيلتر ، كانال ، منبع ذخيره مواد ، تانك ذخيره مواد تماماً استيل
گروه صنعتي آريا

سایر محصولات گروه صنعتي آريا

DC.24.MN

(1) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

DC.18.MN

(0) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

DC.12.MN

(0) نظر

ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان

کارخانه ج.آ.م نظریان

سایر محصولات کارخانه ج.آ.م نظریان

DC 12

(0) نظر

ماشین خشکشویی

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

MD 12

(0) نظر

ماشین خشکشویی

طرح DONNI ایتالیا،دارای دو تانک،دارای 2 مدل برقی و بخاری،سیستم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
صنایع احمدی

سایر محصولات صنایع احمدی

Medical 35

(0) نظر

ماشین خشکشویی

طبخ شمیم

سایر محصولات طبخ شمیم