لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

قنادی عمومی و بین الملل

دوره 180 ساعته
شرکت گردشگری بنیاد

سایر محصولات شرکت گردشگری بنیاد

سطح 1 و 2

(0) نظر

قنادی هتل

دوره های 50 ساعته 
سطح 1 و 2  
تلاشگران اندیشه کاراد

سایر محصولات تلاشگران اندیشه کاراد

(0) نظر

شیرینی پزی

شناخت وسایل و ابزار کار در صنعت شیرینی پزی 
طریقه به کار بردن ابزار کار و آشنایی با فر و درجه حرارت
خمیر شیرینی به عنوان پایه و اساس شروع کار
شیرینی های خشک
شیرینی های غیر خشک و کرم دار
دسرها  
هتلداری فرخ فر

سایر محصولات هتلداری فرخ فر