لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

وان سیار

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

وان شستشو

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

وان چلو صاف کنی

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

وان سیار

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

وان چلو صاف کنی

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

وان شستشو

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

وان شستشو

ساخته شده از ورق و پروفيل استينلس استيل - طراحي كاملا بهداشتي، زيبا و ها و شكاف هاي مقاوم و حذف لبه ناخواسته درسطح ميز - داراي پايه هاي قابل تنظيم.نصب صفحه اي مشبك در كف نصب صفحه حوضچه جهت جلوگيري از از ورود هاي مواد غذايي به داخل لوله فاضلاب
تیان گاز استیل

سایر محصولات تیان گاز استیل

(0) نظر

وان شستشو

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

وان شستشو

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

وان چلو صاف کنی

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

وان شستشو سیار

سپهران

سایر محصولات سپهران

(0) نظر

وان شستشو

سپهران

سایر محصولات سپهران