لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

F6705E

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity

منبع تغذیه :آداپتور 
سطح مقاوت : 16 
جنس بدنه : استیل 
حداکثر توان : 300 وات 
دارای 12 برنامه تمرینی 
صفحه نمایش: زمان، سرعت،مسافت، ضربان قلب
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

DK3-T7

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity

 تسمه دونده: 558
x1524 mm حداکثر تحمل وزن: --- طول: 2040 mm عرض: 810 mm ارتفاع: 1410 mm قدرت نامي موتور: AC3/DC3 حداکثر قدرت موتور: --- تغییرات سرعت : 22 – 0/8 کیلومتر در ساعت تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد دارای 9 برنامه تمرینی و کمر بند کنترل ضربان قلب قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقه تمرین سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی دارای LCD رنگی، تلویزیون و پخش MP3
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

DK2-67

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity

DK2-67

  • تسمه دونده: 558x1524 mm
  • طول: 2040 mm
  • عرض: 810 mm
  • ارتفاع: 1550 mm
  • قدرت نامي موتور: AC3/DC3

  •  تغییرات سرعت : 22_0/8 کیلومتر درساعت 
  • تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
  • دارای 30 برنامه تمرینی و کمر بند کنترلضربان قلب بی سیم
  • قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقهتمرین
  • سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

DK1-78

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 558x1524 mm
    طول: 2040 mm
    عرض: 840 mm
    ارتفاع: 1430 mm
    قدرت نامي موتور: AC3/DC3


    تغییرات سرعت :  22 – 0/8 کیلومتر در ساعت
     تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
    دارای 30 برنامه تمرینی و کمر بند کنترل ضربان قلب بی سیم
    قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقه تمرین
    سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runfit 87

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 550x1525 mm
    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2100 mm
    عرض: 920 mm
    ارتفاع: 7376 mm
    قدرت نامي موتور: 2 AC


    تغییرات سرعت : 22 - 0/8 کیلومتر در ساعت
     تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
    ضخامت تسمه : mm 3

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

crossfit 88

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 140 kg
    طول: 1998 mm
    عرض: 700 mm
    ارتفاع: 1511 mm


    طول گام : mm  500
    حداکثر توان : 250 وات
    منبع تغذیه : ژنراتور
    سطح مقاوت : 16
    ولتاژ ورودی : 220 - 110 ولت

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runfit 88

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 560x1575 mm
    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2240 mm
    عرض: 920 mm
    ارتفاع: 1418 mm
    قدرت نامي موتور: 2 AC


    تغییرات سرعت : 22 –0/8کیلومتر در ساعت
    تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
    ضخامت تسمه : mm  3

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runfit 860

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 560x1575 mm
    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2100 mm
    عرض: 920 mm
    ارتفاع: 1376 mm
    قدرت نامي موتور: 2 AC
 

    تغییرات سرعت : 22 –0/8کیلومتر در ساعت
     تغییرات شیب : 0 تا 10 درصد
    ضخامت تسمه:  3 mm

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Stepfit 850

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    سطح مقاومت: 20
    طول: 1317 mm
    عرض: 640 mm
    ارتفاع: 1461 mm

    صفحه نمایشگر : LCD رنگی
    وزن فلایویل : 5/14 کیلوگرم
    منبع تغذیه : ژنراتور
    جنس بدنه:  استیل
     صفحه نمایش : زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
    دارای 6 برنامه تمرینی

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runfit 99

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 1575x560 mm
    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2265 mm
    عرض: 910 mm
    ارتفاع: 1538 mm
    حداکثر قدرت موتور: 3/5 AC


    تغییرات سرعت : 25 –0/8 کیلومتر در ساعت
    تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
    ضخامت تسمه2/40mm :
    دارای 16 برنامه تمرینی


ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runfit 850

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    تسمه دونده: 1575x560 mm
    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2240 mm
    عرض: 920 mm
    ارتفاع: 1418 mm
    حداکثر قدرت موتور: 2 AC


    تغییرات سرعت : 2- 0/8کیلومتر در ساعت
    تغییرات شیب : 0تا 10 درصد
    ضخامت تسمه : mm  3

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Rollfit 850

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    سطح مقاومت: 20
    طول: 1872 mm
    عرض: 640 mm
    ارتفاع: 727 mm


    صفحه نمایشگر: LCD رنگی
    وزن فلایویل :  5/14 کیلوگرم
    سطح مقاومت : 20
    منبع تغذیه:  ژنراتور
    جنس بدنه:  استیل
     صفحه نمایش: زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
    دارای 6 برنامه تمرینی

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Crossfit 99

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 697 mm
    عرض: 2226 mm
    ارتفاع: 1525 mm


    طول گام :483 mm
    حداکثر توان : 400 وات
    منبع تغذیه : ژنراتور
    سطح مقاوت20:
    ولتاژ ورودی :220 - 110 ولت 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Rollfit 99

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    سطح مقاومت: 16
    طول: 1872 mm
    عرض: 640 mm
    ارتفاع: 727 mm


    منبع تغذیه : ژنراتور
    ولتاژ ورودی :220 - 110 ولت
    تغییرات جابه جایی صندلی92:  سانتیمتر

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Spinfit 99

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 140 kg
    سیستم مقاومت: مغناطیسی دستی
    سطح مقاومت: 24
    طول: 1280 mm
    عرض: 670 mm
    ارتفاع: 1090 mm


     وزن فلایویل3/3: کیلوگرم
     منبع تغذیه کامپیوتر : باطری
     جنس بدنه : استیل

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Stepfit 99

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 1317 mm
    عرض: 640 mm
    ارتفاع: 1461 mm


    منبع تغذیه:  ژنراتور
     وزن فلایویل14/5:  کیلوگرم
     سطح مقاومت20:
    جنس بدنه:  استیل
     صفحه نمایش:  زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
     دارای  6 برنامه تمرینی

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Manttis-T600

(0) نظر

دستگاه هوازی DKCity

 تسمه دونده: 550x1525 mm
حداکثر تحمل وزن: 180 kg
طول: 92 cm
عرض: 207 cm
ارتفاع: 141 cm
قدرت نامي موتور: 3 AC 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Horizontal Bike-Gold

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta

مقاومت: 30-350 (at 70rpm)
سطح مقاومت: 1-20
طول: 1550 mm
عرض: 660 mm
ارتفاع: 1160 mm 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Horizontal Bike-Platinum

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    سیستم مقاومت: 30-350 (at 70 rpm)
    سطح مقاومت: 1-20
    طول: 1550 mm
    عرض: 661 mm
    ارتفاع: 1270 mm

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runner-Gold

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta


    تسمه دونده: 1550x520 mm
    طول: 2310 mm
    عرض: 980 mm
    ارتفاع: 1320 mm
    حداکثر قدرت موتور: 5 HP

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Runner-Platinum

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta


    تسمه دونده: 1550x520 mm
    حداکثر تحمل وزن: 130 kg
    طول: 2310 mm
    عرض: 980 mm
    ارتفاع: 1520 mm
    حداکثر قدرت موتور: 7 HP


    مجهز به دو سیستم نشان دهنده ضربان قلب بی سیم و سنسور فرکانسی
    مجهز به کمربند پلار
    نمایشگر 12/1LCD اینچ
     امکانات: تلویزیون، DVB-T ، ورودی RCA ، ورودی صدا استریو
    پورت USB جهت به روز رسانی اطلاعات دستگاه
    16 برنامه تمرینی و آموزشی

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Bike-Gold

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta

 سیستم مقاومت: 30-350 (at 70 rpm)
سطح مقاومت: 1-20
طول: 1160 mm
عرض: 550 mm
ارتفاع: 1380 mm 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Bike-Platinum

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    سیستم مقاومت: 30-350 (at 70 rpm)
    سطح مقاومت: 1-20
    طول: 1160 mm
    عرض: 548 mm
    ارتفاع: 1485 mm


    مجهز به دو سیستم نشان دهنده ضربان قلب بی سیم و سنسور فرکانسی
    مجهز به کمربند پلار
    نمایشگر 12/1LCD اینچ
     امکانات: تلویزیون، DVB-T ، ورودی RCA ، ورودی صدا استریو
    پورت USB جهت به روز رسانی اطلاعات دستگاه
    16 برنامه تمرینی و آموزشی
    امکان ارتقاء آسان برنامه ها

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Elliptical-Gold

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta

 طول: 2300 mm
عرض: 700 mm
ارتفاع: 1630 mm 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Elliptical-Platinum

(0) نظر

دستگاه هوازی Panatta


    حداکثر تحمل وزن: 180 kg
    طول: 2300 mm
    عرض: 700 mm
    ارتفاع: 1754 mm

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Supreme 6000

(0) نظر

دستگاه هوازی Yo-LifeGroup


    تسمه دونده: 570x3500mm is total
    طول: 2160 mm
    عرض: 930 mm
    قدرت نامي موتور: AC4.5 HP


    دارای کلیدهای میانبر سرعت ) 20 - 2 (
    طراحی منحصر بفرد با صفحات کروم برای هر کلید
    برنامه کنترل ضربان قلب بی سیم و ضربان قلب
    دارای تلویزیون “ 15
    دارای کلید ایمنی ضربه ای
    دارای 6 برنامه تمرینی - ورزشی مختلف
    دارای فضای نگهدارنده ایمن / جالیوانی
    دارای طراحی مناسب برای تمرین آسان و راحت
    سطح دونده راحت
    محافظت از شیب خودکار

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Supreme 7000

(0) نظر

دستگاه هوازی Yo-LifeGroup


    تسمه دونده: 590x3820 mm
    طول: 2270 mm
    عرض: 1040 mm
    قدرت نامي موتور: AC4.5 HP


    دارای کلیدهای میانبر سرعت ) 20 - 2 (
    طراحی منحصر بفرد با صفحات کروم برای هر کلید
    برنامه کنترل ضربان قلب بی سیم و ضربان قلب
    دارای تلویزیون “ 15
    دارای کلید ایمنی ضربه ای
    دارای 6 برنامه تمرینی - ورزشی مختلف
    دارای فضای نگهدارنده ایمن / جالیوانی
    دارای طراحی مناسب برای تمرین آسان و راحت
    سطح دونده راحت
    محافظت از شیب خودکار

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Villa Wave-6200

(0) نظر

دستگاه هوازی Yo-LifeGroup


    حداکثر تحمل وزن: 200 kg
    طول: 800 mm
    عرض: 950 mm
    ارتفاع: 1535 mm

    قابلیت استفاده به صورت موضعی یا همه بدن با کمترین میزان لرزش سر
    رفع پوکی استخوان
    تسریع جریان خون
    بالا بردن متابولیسم بدن
    افزایش تعادل


ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Villa Wave-6300

(0) نظر

دستگاه هوازی Yo-LifeGroup


    حداکثر تحمل وزن: 200 kg
    طول: 1100 mm
    عرض: 830 mm
    ارتفاع: 1630 mm


    قابلیت استفاده به صورت موضعی یا همه بدن با کمترین میزان لرزش سر
    رفع پوکی استخوان
    تسریع جریان خون
    بالا بردن متابولیسم بدن
    افزایش تعادل

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

Inversion Table

(0) نظر

دستگاه هوازی Yo-LifeGroup


    حداکثر تحمل وزن: 200 kg


    دستگاه تعادلی SUPREME 3000
    ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
    دارای 5 برنامه اتوماتیک

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

T790

(0) نظر

دستگاه هوازی HealthStream

    دونده: 65x155 mm
    قدرت نامي موتور: 3 AC


    تغییرات سرعت : 18 - 1 کیلومتر در ساعت
    تغییرات شیب : 0 تا 15 درصد
    دارای برنامه کنترل ضربان قلب بر اساس تغییر سرعت و شیب
    ضخامت تسمه : cm  2/5
    دارای 11 برنامه تمرینی
    دارای فن خنک کننده
    دارای سیستم اندازه های متریک یا انگلیسی بر اساس انتخاب کاربر
    گیرنده ضربان قلب از راه دور/ روی دستگیره ها / نوار سینه
     دارای نمایش گر LED دات ماتریکس برای نشان دادن سرعت، مسافت، زمان،
    شیب، کالری، ضربان قلب

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

550Te

(0) نظر

دستگاه هوازی Intenza


    تسمه دونده: 56x155 cm
    حداکثر تحمل وزن: 181 kg
    طول: 214 cm
    عرض: 96 cm
    ارتفاع: 153 cm
    قدرت نامي موتور: 4 HP

ویژگی سری Entertainment
>مسابقات سرگرم کننده با  ثبت نام برنده
>ارائه تبلیغات رایگان به اعضای باشگاه توسط محافظ صفحه نمایش
>ارتباط راحت کاربر ، سه مرحله تا شروع تمرین
>ایجاد سرگرمی توسط آهنگ ها و ویدئوهای شخصی
>اتصال توسط تلفن هوشمند و پد
>صفحه لمسی 15 اینچی با کیفیت و دوام بالا
مشخصات تریدمیل
>سیستم کنترل یکپارچه عالی به منظور تمرین آرام و روان
>سیستم کنترل تغییر سرعت منحصر به فرد به منظور سهولت در تنظیم سرعت
>فضای دویدن زیاد به منظور راحتی انجام تمرین
>پایه های آلومینیومی دستگاه ظاهری ممتاز در زیبایی و دوام ایجاد کرده است
>طراحی متحرک کنسول ظاهری به روز و منحصر به فرد برای دستگاه به وجود آورده است

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

550Ti

(0) نظر

دستگاه هوازی Intenza


    تسمه دونده: 56x155 cm
    حداکثر تحمل وزن: 181 kg
    طول: 214 cm
    عرض: 96 cm
    ارتفاع: 153 cm
    قدرت نامي موتور: 4 HP

ویژگی سری Interactive
>تمرین مورد دلخواه در عرض چند دقیقه با نرم افزار Uni- jog Control ™
>بهینه  سازی تمرینات ورزشی  با نرم افزار Smart Workrate ™  که شدت ضربان قلب را در حین تمرین نشان می دهد.
>دارابودن استاندارد اروپایی   2013Eup در زمینه صرفه جویی برق

مشخصات تریدمیل
>سیستم کنترل یکپارچه عالی به منظور تمرین آرام و روان
>سیستم کنترل تغییر سرعت منحصر به فرد به منظور سهولت در تنظیم سرعت
>فضای دویدن زیاد به منظور راحتی انجام تمرین
>پایه های آلومینیومی دستگاه ظاهری ممتاز در زیبایی و دوام ایجاد کرده است
>طراحی متحرک کنسول ظاهری به روز و منحصر به فرد برای دستگاه به وجود آورده است

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

UG-7020

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG


    سیستم مقاومت: Generator Brake
    سطح مقاومت: 20


سیستم دستگاه

    تولید برق و ایجاد فشار بر روی پدال ها به وسیله ژنراتور
    میزان سرعت:12.3 -1
    نیروی مقاومت M 45 ~ 300 WATT / 60 RPM

نمایش گر

    مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 100mm و عرض 150mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
     18 برنامه تمرینی، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، یک برنامه کاربر
    مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

    طراحی منحصر به فرد جهت سوار و پیاده شدن آسان
    دارای بند رکاب قابل تنظیم
    دارای جا لیوانی در دو طرف
    دارای فضای علامت گذاری شده جهت تنظیم صندلی
    دارای چرخ های متحرک زیر دستگاه جهت حمل آسان
    تنظیم آسان ارتفاع صندلی به وسیله جک گازی
    طراحی مطابق با اندام انسان به همراه سنسور ضربان قلب روی دسته

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

EU-7016

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG


    سیستم مقاومت: Generator Brake
    سطح مقاومت: 20


سیستم دستگاه

    تولید برق و ایجاد فشار بر روی پدال ها به وسیله ژنراتور
    میزان سرعت:12.3 -1
    نیروی مقاومت M 45 ~ 300 WATT / 60 RPM

نمایش گر

    مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 100mm و عرض 150mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
     18 برنامه تمرینی، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، یک برنامه کاربر
    مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

    طراحی منحصر به فرد جهت سوار و پیاده شدن آسان
    دارای بند رکاب قابل تنظیم
    دارای جا لیوانی در دو طرف
    دارای فضای علامت گذاری شده جهت تنظیم صندلی
    دارای چرخ های متحرک زیر دستگاه جهت حمل آسان
    تنظیم آسان ارتفاع صندلی به وسیله جک گازی
    طراحی مطابق با اندام انسان به همراه سنسور ضربان قلب روی دسته

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

SG-7620

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG


سیستم دستگاه

    میزان سرعت: 17.7 - 1
    Self-Powered Generator Brokeسیستم مقاومت:  
      T 30 ~ 300 WATT / 60   RPM میزان مقاومت :

 
نمایشگر

    مجهز به نمایشگر پیشرفته با تکنولوژی Back-Lit به طول 97mm و عرض 155mm
    قابلیت نمایش آیتم های زمان، مسافت، دور در دقیقه،  سرعت، 
    کالری، ضربان قلب، درجه سختی
     18 برنامه تمرین، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل 
    ضربان قلب، یک برنامه کاربر
     کنترل مقاومت شامل کنترل سطح و کنترل Watt
     مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

     امکان تغییر طول گام در 23 اندازه مختلف
    جهت راحتی کاربر
     امکان گام برداشتن به جلو و عقب
     میله فلزی ثابت و بزرگ جهت راحتی و
    حداقل فشار تمرین
     دارای سنسور ضربان قلب روی دسته ها
     دستگیره ها با قابلیت حرکت در جلو و عقب
     چرخ های قابل حمل
     پایه های قابل تنظیم

 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

EG-7520

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG


    حداکثر تحمل وزن: 181 kg
    طول: 2180 mm
    عرض: 880 mm
    ارتفاع: 1540 mm

سیستم دستگاه

    تولید برق و ایجاد فشار بر روی پدال ها به وسیله ژنراتور
    میزان سرعت : 1-15.2
    سیستم مقاومت t 45-300 watt / 60 RPM
     سطح مقاومت:  l 16

 
نمایش گر

     مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 100mm و عرض 150mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
    18 برنامه تمرینی، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، یک برنامه کاربر
    مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

    امکان تغییر طول گام در پنج اندازه مختلف بسته به نیاز و قد کاربر
    امکان گام برداشتن به جلو وعقب
    امکان تمرین راحت
    فضای پای مناسب برای تمرین آسان
    دارای سنسور ضربان قلب بر روی دسته ها
    دارای قاب ستون از جنس آلومینیوم
    جنس روکش دسته ها از فوم فشرده شده با کیفیت بالا
    دارای چرخ های متحرک از جنس فایبر گلاس و نایلون فشرده در ریل آلومینیومی
    دارای چرخ متحرک زیر پایه جهت حمل آسان
    دارای گیرنده بی سیم کنترل ضربان قلب(HRC)
    دارای پایه های قابل تنظیم روی سطح زمین

 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

EE-7516

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG


    حداکثر تحمل وزن: 181 kg
    طول: 2180 mm
    عرض: 880 mm
    ارتفاع: 1540 mm


سیستم دستگاه

     میزان سرعت: 1-20.7
     سیستم مقاومت: (EMS System (field coil / Eddy current brake
     میزان مقاومت: RPM 30-300 watt / 60 RPM
     سطح مقاومت : l 32

نمایش گر

    مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 78mm و عرض 151mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
     16 برنامه تمرینی، 2 برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، 2 برنامه کاربر، یک برنامه مسافت
    و یک برنامه نشان دهنده چربی بدن
     مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

     امکان تغییر طول گام در پنج اندازه مختلف بسته به نیاز و قد کاربر
     امکان گام برداشتن به جلو وعقب
     امکان تمرین راحت
     فضای پای مناسب برای تمرین آسان
     دارای سنسور ضربان قلب بر روی دسته ها
     دارای قاب ستون از جنس آلومینیوم
     جنس روکش دسته ها از فوم فشرده شده با کیفیت بالا
     دارای چرخ های متحرک از جنس فایبر گلاس و نایلون فشرده در ریل آلومینیومی
     دارای چرخ متحرک زیر پایه جهت حمل آسان
     دارای گیرنده بی سیم کنترل ضربان قلب(HRC)

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

EB-7216

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG

    مقاومت: Generator Brake
    سطح مقاومت: 20


سیستم دستگاه

     تولید برق و ایجاد فشار بر روی پدال ها به وسیله ژنراتور
    میزان سرعت :12.3 - 1
    نیروی مقاومت T 45 ~ 300 WATT / 60RPM

 
نمایشگر

     مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 100mm و عرض 150mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
     18 برنامه تمرینی، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، یک برنامه کاربر
      مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

 
امکانات ویژه

    طراحی منحصر به فرد جهت سوار و پیاده شدن آسان
    دارای بند رکاب قابل تنظیم
     دارای صندلی متحرک )جلو و عقب(
    امکان تنظیم زاویه پشتی صندلی
    دارای سنسور ضربان قلب و کلیدهای تنظیم سطح بر روی دسته های دو طرف
    دارای جا لیوانی در دو طرف
    دارای فضای علامت گذاری شده جهت تنظیم صندلی
    چرخ های متحرک زیر دستگاه جهت حمل آسان

 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

BG-7230

(0) نظر

دستگاه هوازی SEG

     سیستم مقاومت: Generator Brake
    سطح مقاومت: 20


سیستم دستگاه

     تولید برق و ایجاد فشار بر روی پدال ها به وسیله ژنراتور
    میزان سرعت :12.3 - 1
    نیروی مقاومت T 45 ~ 300 WATT / 60RPM  

نمایشگر

     مجهز به نمایش گر پیشرفته با تکنولوژی BACK-LIT به طول 100mm و عرض 150mm
    قابلیت نمایش آیتم های توان مصرفی، ضربان قلب، میزان کالری، درجه سختی، سرعت،
    دور در دقیقه، مسافت، زمان، میزان درصد چربی، بهبود ضربان قلب، BMR&BM1
     18 برنامه تمرینی، یک برنامه دستی، 4 برنامه کنترل ضربان قلب، یک برنامه کاربر
      مانیتور قابل تنظیم در زوایای مختلف

امکانات ویژه

    طراحی منحصر به فرد جهت سوار و پیاده شدن آسان
    دارای بند رکاب قابل تنظیم
     دارای صندلی متحرک )جلو و عقب(
    امکان تنظیم زاویه پشتی صندلی
    دارای سنسور ضربان قلب و کلیدهای تنظیم سطح بر روی دسته های دو طرف
    دارای جا لیوانی در دو طرف
    دارای فضای علامت گذاری شده جهت تنظیم صندلی
    چرخ های متحرک زیر دستگاه جهت حمل آسان

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر