اپراتور با فریم(درب معمولی) (بازویی 1808)


-مناسب برای انواع دربهای بازویی با فریم حداکثر طول درب: 1.2 متر حداکثر وزن درب: 120 کیلوگرم زاویه عملکرد: 60 – 120 درجه برق ورودی: 220 ولت توان مصرفی: 45 وات

بتا صنعت ایلیا تلفن : 66725677 - 66725627 فکس: 66746107