لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

KG-C440

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر  H264/4 -4 CIF:
 
خروجی HDMI : ندارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB(ترا بایت)
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 2*USB2: USB/3G
 
لوازم همراه دستگاه : موس , آداپتور 3 آمپر ,کابل اتصال هارد, سی دی و دفترچه راهنمای نصب.
 
گارانتی : 18 ماه

 

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-C440S

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای تصویر : 4 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 1 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر  H264/4 -4 CIF:
 
خروجی HDMI : ندارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB(ترا بایت )
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-C840

(0) نظر

DVR KING

سری : C SERIES
 
نام محصول :KG-C840
 
تعداد کانالهای تصویر : 8 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر  8*CIF:
 
خروجی HDMI : ندارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه 

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-M440

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای تصویر : 4 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر  H264/4*D1:
 
خروجی HDMI : دارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

 

 

 

 

 

 

 

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-M840

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای تصویر : 8 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر :  8 CH D1
 
خروجی HDMI : دارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-M840S

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای تصویر : 8 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر  8 CH D1
 
خروجی HDMI : ندارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 خروجی آلارم : ندارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

 

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-M1640

(0) نظر

DVR KING

نام محصول :KG-M1640
 
تعداد کانالهای تصویر : 16 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر :  2*D1+14*CIF
 
خروجی HDMI : دارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 6TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : دارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-MN440

(0) نظر

DVR KING

تعداد کانالهای تصویر : 4 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر 4 D1 OR 960H
 
خروجی HDMI : دارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 2TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه

ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم

KG-N440

(0) نظر

DVR KIING

تعداد کانالهای تصویر 4 کانال
 
تعداد کانالهای صدا : 4 کانال
 
کیفیت ضبط تصویر : 4*960H
 
خروجی HDMI : دارد
 
FREE DDNS : بدون نیاز به آی پی استاتیک
 
هارد ساپورت : 6TB
 
انتقال تصویر روی موبایل (( win CE,Symbian,ANDROID,PLACKBERRY,IPHONE: دارد
 
 RS485: PTZ
 
خروجی آلارم : ندارد
 
 WIRELESS SUPPORT MOUSE,2*USB2: USB/3G
 
گارانتی : 18 ماه
ایمن جام جم

سایر محصولات ایمن جام جم