لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

مدل پاشا 1

(0) نظر

قاشق و چنگال

;مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 304 ، ضخامت 2.5 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه ; تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ، کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ، لازانیا ، کفگیرکوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل پاشا 2

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 304 ، ضخامت 2.5 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه t;تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ، کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ، لازانیا 
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل پاشا 6

(0) نظر

قاشق و چنگال

;مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 304، ضخامت 3 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه t;تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ،قاشق ماکارانی ،  کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ،کفگیر کوچک ، کارد استیک ،  قاشق سالاد(بزرگ ،چنگال سالاد (بزرگ)، ملاقه کوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل پاشا

(0) نظر

قاشق قهوه و عسل

;مشخصات :ورق استیل استاندارد 430، ضخامت 2.5میلیمتر
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

پاشا

(0) نظر

ست اسپاگتی

مشخصات : مواد اولیه :ورق استیل استاندارد 304 ، ضخامت 2.5 میلیمتر
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

پاشا

(0) نظر

HAPPY SPOON

مشخصات : مواد اولیه :ورق استیل 430 ، ضخامت 2.5 میلیمتر
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

پاشا رویال

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 304 ، ضخامت 3 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ،قاشق ماکارانی ،  کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ،کفگیر کوچک ، کارد استیک ،  قاشق سالاد(بزرگ ،چنگال سالاد (بزرگ)، ملاقه کوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل 101

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 430 ، ضخامت 3 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه t;تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ،قاشق ماکارانی ،  کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ،کفگیر کوچک ، کارد استیک ،  قاشق سالاد(بزرگ ،چنگال سالاد (بزرگ)، ملاقه کوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل 104

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 430 ، ضخامت 3 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه;تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ،قاشق ماکارانی ،  کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ،کفگیر کوچک ، کارد استیک ،  قاشق سالاد(بزرگ ،چنگال سالاد (بزرگ)، ملاقه کوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل 111

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات : مواد اولیه : ورق استیل استاندارد 430 ، ضخامت 3 میلیمتر ،کارد استیل یک تکه;تنوع :قاشق سوپ خوری ،قاشق غذاخوری ، چنگال غذاخوری ، کارد غذا خوری ،قاشق دسر ،چنگال دسر ، قاشق دسر و سالاد و میوه ،چنگال میوه ، کارد میوه ، قاشق چای خوری ، قاشق مربا خوری ، شربت خوری ،کارد صبحانه ، قاشق بستنی خوری ، چنگال ماهی ، کارد ماهی ، قاشق سالاد ، چنگال سالاد ، سرو خورشت ، چنگال سرو ماکارانی ،قاشق ماکارانی ،  کیک سرور ، کفگیر ، ملاقه ،کفگیر کوچک ، کارد استیک ،  قاشق سالاد(بزرگ ،چنگال سالاد (بزرگ)، ملاقه کوچک
گروه صنایع استیل ایران

سایر محصولات گروه صنایع استیل ایران

مدل فلورانس

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات: 

مواد اولیه: فولاد ضدزنگ
کیفیت سطحی: پولیش آینه‎‌ای
تنوع: قاشق غذاخوری، چنگال غذاخوری، کارد غذاخوری، قاشق مرباخوری، کارد میوه خوری، چنگال میوه خوری، قاشق چای خوری، قاشق شربت خوری، قاشق بستنی خوری، قاشق سرو خورشت، ملاقه سوپ، کفگیر برنج، ملاقه سس
عرضه:عددی، دستی، جینی، 124،12 و 148 پارچه با جعبه چوبی

گروه صنعتی ناب استیل

سایر محصولات گروه صنعتی ناب استیل

مدل امپریال

(0) نظر

قاشق و چنگال

مواد اولیه: فولاد ضدزنگ کیفیت سطحی: دورطلاتنوع: قاشق غذاخوری، چنگال غذاخوری، کارد غذاخوری، قاشق مرباخوری، کارد میوه خوری، چنگال میوه خوری، قاشق چای خوری، قاشق شربت خوری، قاشق بستنی خوری، قاشق سرو خورشت، ملاقه سوپ، کفگیر برنج، ملاقه سس عرضه:عددی، دستی، جینی، 124،12 و 148 پارچه با جعبه چوبی
گروه صنعتی ناب استیل

سایر محصولات گروه صنعتی ناب استیل

مدل تشریفاتی

(0) نظر

قاشق و چنگال

مشخصات: 

مواد اولیه: فولاد ضدزنگ
کیفیت سطحی: پولیش آینه‎‌ای ممتاز
تنوع:مجموعه کامل شامل 33 آیتم
برای پذیرایی در سطح تشریفات(VIP)
مخصوص هتل‌های 4 و 5 ستاره، رستوران و تالارهای لوکس
عرضه:عددی

گروه صنعتی ناب استیل

سایر محصولات گروه صنعتی ناب استیل