لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

تشک امپریال

این تشک از نوع تمام طبی ارتوپدیک بوده و فنر به کار رفته در آن به قطر 2/6 میلیمتر از نوع پاکتی (منفصل) میباشد. از ویژگیهای فنر منفصل میتوان به شکل پذیری مطابق با انحنای ستون فقرات، جلوگیری از دیسک کمر و از بین بردن حالت ارتجاعی تشک در هنگام خواب اشاره نمود.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک بانجوپدد

ین تشک از نوع تمام طبی ارتوپدیک بوده و فنر به کار رفته در آن به قطر 2/6 میلیمتر از نوع SL میباشد. همچنین ما بین فوم پلی اتیلن و اسفنج با داتسیته 160 (کیلوگرم بر متر مربع) بکار رفته است.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک مارتلاتو

ین تشک از نوع تمام طبی ارتوپدیک بوده و فنر به کار رفته در آن به قطر 2/8 میلیمتر از نوع فنری پاکتی (منفصل) میباشد. از ویژگیهای فنر منفصل میتوان به شکل پذیری مطابق با انحنای ستون فقرات، جلوگیری از دیسک کمر و از بین بردن حالت ارتجاعی تشک در هنگام خواب اشاره نمود.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک مارگاریتا

این تشک از نوع تمام طبی فرست کلاس و فول ارتوپدیک بوده و فنر به کار رفته در آن به قطر 2/8 میلیمتر از نوع فنری پاکتی (منفصل) میباشد. از ویژگیهای فنر منفصل میتوان به شکل پذیری مطابق با انحنای ستون فقرات، جلوگیری از دیسک کمر و از بین بردن حالت ارتجاعی تشک در هنگام خواب اشاره نمود.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک مانیلا

این تشک از نوع تمام طبی نرم بوده و مابین فنرهای اسفنج با دانسیته (60 کیلوگرم بر متر مربع) پر شده است.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک مویامدیکال

ین تشک از نوع تمام طبی کاملاً سفت و فشرده بوده و در آن اسفنج با دانسیته 80 (کیلوگرم بر مترمربع) بکار رفته است.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک ویچ کرافت

این تشک از نوع تمام فوم و بدون فنر میباشد. در این مدل سیستم فنر جای خود را به فوم لاتکس و مموری فوم واگذار کرده است. در سیستم تشک های فنری هنگامی که به فنر نیرو وارد میشود این نیرو در هنگام خواب به صورت نا خود آگاه نیروی عکس العملی به مهره های ستون فقرات وارد میکند، اما در تکنولوژی تمام فوم نیروی وارد شده خنثی میگردد و به مهره های ستون فقرات هیچ فشاری وارد نمیشود به همین علت هنگام خواب آلودگی احساس سبکی و کم وزنی به انشان دست میدهد
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک ویسکوفوم

این تشک از نوع تمام فوم و بدون فنر میباشد در این مدل سیستم فنر جای خود را به فوم لاتکس و مموری فوم واگذار کرده است. در سیستم تشک های فنری هنگامی که به فنر نیرو وارد میشود این نیرو در هنگام خواب به صورت نا خود آگاه نیروی عکس العملی به مهره های ستون فقرات وارد میکند، اما در تکنولوژی تمام فوم نیروی وارد شده خنثی میگردد و به مهره های ستون فقرات هیچ فشاری وارد نمیشود به همین علت هنگام خواب آلودگی احساس سبکی و کم وزنی به انشان دست میدهد.
تشک داتیس

سایر محصولات تشک داتیس

(0) نظر

تشک آسایا

پارچه ژاکارد 400گرمی -لیاف پولی استرضد حساسیت 130گرمی-اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه-لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر - اسفنج ریباند 80کیلویی 1.5سانتی-لایی ترموفلت ضد باکتری 1150گرمی -تقویت کننده گوشه ها - قاب فلزی به قطر 4میلیمتر -فنر بونل به قطر 2.2میلیمتر
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک آراسته

پارچه ژاکارد 400گرمی-الیاف پولی استرضد حساسیت 130گرمی -اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه -لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر - لایی ترموفلت ضد باکتری 1150گرمی -تقویت کننده گوشه ها - قاب فلزی به قطر 4میلیمتر- فنر بونل به قطر 2.2میلیمتر
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک آراد

ارچه ژاکارد 400گرمی -الیاف پولی استر ضد حساسیت 130گرمی-اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه-لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر -لایی ترموفلت ضد باکتری 1150گرمی -تقویت کننده گوشه ها -فنر بونل به قطر 2.2میلیمتر
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک آرمتی

پارچه وون لامینیت ترک-الیاف پولی استرضد حساسیت 130گرمی-اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه-لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر -اسفنج مخصوص تخمه مرغی40کیلویی 3سانتی -لایی ترموفلت ضد باکتری 1150گرمی -قاب اسفنجی 4سانتی 30کیلویی- ساپورت اسفنج 30کیلویی در 4ناحیه -فنر بونل به قطر 2.2سانتیمتر
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک آتلی

پارچه وون لامینیت ترک -الیاف پولی استرضد حساسیت 130گرمی-اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه -لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر -اسفنج ریباند 80کیلویی 2سانتی-لایی ترموفلت ضد باکتری 1150گرمی-قاب اسفنجی 4سانتی 30کیلویی -ساپورت اسفنج 30کیلویی در 4ناحیه -فنر بونل به قطر 2.2سانتیمت
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک آربون 17 سانت

پارچه ژاکارد 400گرمی -الیاف پولی استرضد حساسیت 130گرمی-اسفنج رول18میلیمتردر 2لایه-لایی ترموباند 20گرمی ضد حساسیت و عرق گیر -اسفنج 20کیلویی 2سانت-اسفنج ریباند 80کیلویی 14.5سانتی
تشک تن آسای

سایر محصولات تشک تن آسای

(0) نظر

تشک فنری ویسکو کلاسیک

رویه‌ی پارچه‌ی نخی بلژیکی با نقش‌دوزی لایه‌ی پلی‌استر (ضد حساسیت - ضد باکتری) و اسپان بانداسکلت فنری با فریمt;ارتفاع تشک: 1 ± 21 سانتیمترموکت ترموفلت فشرده شدهمناسب تا وزن 70 کیلوگرم
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک ویژه‌ی کودک (طبی - فنری)

رویه‌ی پارچه‌ی پنبه‌ای ضد حساسیتقابلیت نقش‌دوزی شخصیت‌های کارتونی و حتی نام کودک بر روی تشک >با دو رویه‌ی بسیار نرم و متوسط ارتفاع تشک: 1 ± 25 سانتیمتراسکلت فنری با مفتول 2.4 و فریم 4 میلیمتری
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک فنری ویسکو پرشیا

رویه‌ی پارچه‌ی نخی بلژیکی با نقش‌دوزی لایه‌ی پلی‌استر (ضد حساسیت - ضد باکتری) و اسپان باند اسکلت فنری با فریم با فریم 4 میلیمتری و ارتفاع 18 سانتیمتر ارتفاع تشک: 1 ± 23 سانتیمتر موکت ترموفلت فشرده شده لایه‌ی ترموفیوز 2 سانتیمتری (تقسیم‌کننده‌ی وزن بدن />مناسب تا وزن 85 کیلوگرم
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک طبی ویسکو مدیکال

رویه‌ی پارچه‌ی نخی بلژیکی لایه‌دوزی شده با الیاف ریباند معمولی 13 سانتیمتری ارتفاع تشک: 1 ± 19 سانتیمتر
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک طبی فنری ویسکو سیلور

رویه‌ی پارچه‌ی نخی بلژیکی لایه‌دوزی شده با الیاف ضد حساسیت و ضد باکتری استفاده از فوم پلی‌اتیلن به عنوان ساپورت در لایه‌های فنر و دیواره جهت مقاومت بیشترموکت ترموفلت فشرده و لایه‌ی ترموفیوز اسکلت فنری با مفتول 2.4 و فریم 4 میلیمتریارتفاع تشک: 1 ± 25 سانتیمترمناسب تا وزن 100 کیلوگرم
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک طبی ویسکو سوپر مدیکال

    رویه‌ی پارچه‌ی نخی بلژیکی  لایه‌دوزی شده با الیاف    تلفیق ریباند و رویه‌ی ترموفلت  ارتفاع تشک: 1 ± 23 سانتیمتر
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک طبی فنری (پددار) ویسکو گُلد

رویه‌ی پارچه‌ی پنبه‌ای لایه‌دوزی شده با الیاف ضد حساسیت و ضد باکتری استفاده از فوم پلی‌اتیلن به عنوان ساپورت در لایه‌های فنر اسکلت فنری (تقویت‌شده) با مفتول 2.4 و فریم 4 میلیمتری ارتفاع تشک با پد: 1 ± 28 سانتیمتر تضمین کیفیت 8 ساله با سند منگوله‌داربا قابلیت سفارش نام عروس و داماد بر روی تشک توصیه: استفاده از رویه پد جهت فصل سرما
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا

(0) نظر

تشک طبی تاشو

رویه‌ی پارچه‌ی پنبه‌ای ضد حساسیت با نقش‌دوزی/ابعاد: 1 ± 10 ‍× 87 × 195تاشو (سه قسمت 87*67 سانتیمتر) قابل حملقابل استفاده به عنوان پشتی و تشک میهمانبا دو رویه‌ی متفاوت (یک طرف نرم و راحت و یک طرف طبی و سفت) 
نرم آسا

سایر محصولات نرم آسا