لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

نرم افزار محصولات خدماتی پرک


دارای بخش های : 
Front Office 
Back Office
نرم افزار رستوران 
نرم افزار آژانس های مسافرتی 

بخش فرانت آفیس یک هتل در حقیقت قلب یک هتل به شمار می رود و شناخت اصول و قواعد هدایت این بخش نقش بسزایی در افزایش درآمد و موفقیت هتل ها دارد .
نظر به آنکه فرانت آفیس یک هتل ، در برگیرنده کلیه بخشهای مرتبط مستقیم با میهمان می باشد، از اینرو شرکت پرک نرم افزار با حساسیتی بسیار بالا نسبت به بخش بندی و طراحی این بخش از نرم افزار جامع هتلداری پرک به شرح ذیل اقدام نموده است :

رزرواسیون
پذیرش
صندوق پذیرش
خانه داری
فروش و ارائه خدمات باشگاهی
رستوران و کافی شاپ
تشریفات
فروشگاهها
سالنها و اماکن ورزشی
تلفنخانه
امور مالی فرانت آفیس
پرک نرم افزار

سایر محصولات پرک نرم افزار

(0) نظر

نرم افزار هتلداری هتل سیستم

style="text-align: justify;"font color="#000000" size="2 style="line-height: normal;">نرم افزار جامع هتلداری و رزرواسیون هتل سیستم مشتمل بر دو بخش کلی  FrontOffic و BackOffice  می باشد 
نسل داده پردازی ایلیا

سایر محصولات نسل داده پردازی ایلیا