مشخصات موسسه

نام موسسه: تجهیزات هتلی سبز زیست
تخصص مورد نیاز: پنج سال در زمینه هتل
حداقل سابقه کاری: بازاریاب
ملاحظات:
شهر: مشهد
منطقه:
تلفن: 05138597801
مسئول استخدام: لاری
تاریخ: