مشخصات موسسه

نام موسسه: مجتمع پذیرایی قصر داریوش
تخصص مورد نیاز: پنج سال
حداقل سابقه کاری: سر گارسون حرفه ای
ملاحظات: منو فوش حرفه ای
شهر: تهران
منطقه:
تلفن: 09192072261
مسئول استخدام: خانم موسوی
تاریخ: 1992-02-10 00:00:00.0000000