مشخصات موسسه

نام موسسه: هتل درویشی مشهد
تخصص مورد نیاز: یکسال
حداقل سابقه کاری: کارمند فروش تور / رزرواسيون
ملاحظات: ترجیحاً خانم
شهر: مشهد
منطقه:
تلفن: 09155037851 - 8554043
مسئول استخدام: مجيد نجاتي
تاریخ: