مشخصات شخص

نام: سمیرا دشت بانی روزبهانی
سابقه کاری: پنج سال
تخصص: حوزه خبر و روابط عمومی
ملاحظات: کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی - خبرنگار و روابط عمومی نشریه تخصص هتل
محل های کار قبلی
1- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
2- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
3- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
4- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
شهر: تهران
منطقه: 4
تلفن: 77300067-09194217815
تاریخ: