مشخصات موسسه

نام موسسه: هتل آرامیس کیش
تخصص مورد نیاز: سرپرست خانه داری
حداقل سابقه کاری: یک سال
ملاحظات: مدیریت
شهر: کیش
منطقه:
تلفن: 07644423835
مسئول استخدام: مدیریت
تاریخ: