مشخصات موسسه

نام موسسه: هتل آرامیس
تخصص مورد نیاز: حسابداری
حداقل سابقه کاری: -
ملاحظات: آشنا و مسلط به کار - ارسال رزومه
شهر: کیش
منطقه:
تلفن: 07644423835
مسئول استخدام: مدیریت
تاریخ: